'Meer openheid over salaris Britse topman'

LONDEN, 17 JULI. Britse bedrijven moeten meer openheid geven over de verdiensten van hun directeuren. Voorts moet het salaris van directeuren strakker in de hand gehouden worden, wanneer het slecht gaat met de onderneming. Dit staat in een rapport van de Greenbury-commissie, dat vandaag is gepubliceerd.

De comissie is in januari van dit jaar opgericht, nadat in Groot Brittannië een controverse was ontstaan over de directie-salarissen van voormalige staatsbedrijven. Met name de vorstelijke betalingen van Cedric Brown, directie-voorzitter van het energiebedrijf British Gas, waren aanleiding voor felle kritiek.

De Britse minister van financiën Kenneth Clarke heeft direct op de publikatie gereageerd. In de reactie zegt Clarke dat de belastingvrijstelling voor winstdelingsregelingen en aandelen-opties van Britse directeuren met ingang van vandaag zal worden afgeschaft.

“De meeste directeuren ontvangen van hun ondernemingen een redelijk en begrijpelijk salaris”, zei commissie-voorzitter Sir Richard Greenbury vandaag in een toelichting. “Er zijn echter enkele betreurenswaardige uitzonderingen geweest. De aanbevelingen die het rapport doet over een nieuwe code voor het openbaar maken van de salarissen van de directie moeten daarom onmiddellijk worden geïmplementeerd.”

Het rapport pleit voor de openbaarmaking in de jaarrekening van alle bestandsdelen van de directievergoeding. Het reguliere salaris, de pensioensregeling, opties en bonussen moeten worden gespecificeerd. Momenteel geven ondernemingen in de jaarrekening een summier overzicht van directievergoedingen. De suggesties van het rapport zullen vanaf eind oktober deel uit maken van de eisen voor een notering aan de Londense effectenbeurs.

Sir Richard Greensbury, oud-directeur van de Britse onderneming Marks and Spencer, adviseert voorts in het rapport dat directeuren van geprivatiseerde ondernemingen de hun toegekende aandelen-opties pas een jaar na de privatisering mogen verzilveren.

De commissie uit in het rapport geen uitgesproken mening over de legitimiteit van de enorme salarisverhoging en bijverdiensten die directeuren van geprivatiseerde ondernemingen hebben gekregen. Het rapport pleit niet voor aanvullende wetgeving op dit terrein.

Het rapport doet ook geen uitspraak over het voorstel om aandeelhouders op de jaarlijkse vergadering te laten stemmen over de betaling van de raad van bestuur. (Reuter)