Labour-leider te gast bij vijandige Murdoch

LONDEN, 17 JULI. Al die zestien lange jaren dat de Britse Conservatieven aan het bewind zijn, hebben ze de onverdeelde steun genoten van media-magnaat Rupert Murdoch wiens kranten- en tv-belangen de hele aardbol omspannen. Zijn vijf landelijke Britse kranten, samen goed voor 37 procent van de nationale dagbladenverkoop, schaarden zich in de jaren tachtig als paladijnen achter Thatcher. Nog op de dag van de laatste landelijke verkiezingen in 1992 spendeerde het grootste Britse boulevardblad, de Sun, zijn hele voorpagina aan een vileine aanval op Labour. En toen de Conservatieven toch onverwacht hun vierde achtereenvolgende overwinning boekten, proclameerde datzelfde dagblad onomwonden: 't's the Sun wot won it', 'Het is de Sun die gewonnen heeft.'

Maar vannacht was het Labour-leider Tony Blair, niet John Major, die de driejaarlijkse managementconferentie van Murdochs News Corporation als belangrijkste gast mocht toespreken. Een voorlopig hoogtepunt in de toenaderingspogingen van Murdoch tot Labour, die in aantal en ernst zijn toegenomen naarmate de Conservatieven in de opiniepeilingen steeds verder zijn gedaald. Op het Australisch Hayman-eiland, een exclusief vakantieoord dat volledig voor het congres was gereserveerd, beantwoordde Blair die vrijage met een eerbewijs aan het voormalige Britse politieke idool van Rupert Murdoch: hij wierp zich op als de enige echte erfgename van Margaret Thatcher. Hij zei dat Nieuw Links de sociale en economie revolutie moet afmaken die Nieuw Rechts begonnen is.

Volgens Blair was Thatcher “een radikaal, geen Tory”, die baanbrekend werk heeft verricht door de almachtige bureaucratische staat aan te pakken en door de nadruk te leggen op het vrije ondernemerschap en het belonen van succes. In die periode stonden de opvattingen van Labour te ver van de realiteit af, hield Blair zijn gehoor voor, en gedroeg de partij zich volstrekt “onverkiesbaar”. Maar inmiddels heeft zich binnen Labour een metamorfose voltrokken en belichaamt ze als enige Thatchers anti-establishment-geest, verklaarde de leider van de grootste Britse oppositiepärtij..

Vertegenwoordigers van de linkervleugel binnen zijn partij hebben de Labour-leider verweten dat hij zijn ziel verkoopt aan de duivel. Maar Blair zei voor zijn reis dat “elke verstandige polticus de uitnodiging om zo'n belangrijke conferentie te mogen toespreken zou accepteren”. Om misverstanden te voorkomen verklaarde hij vannacht tegen de 200 topmanagers van Murdoch: “Noch u noch ik zijn erop uit te marchanderen met politiek beleid of hoofdredactionele steun.”

    • Dick Wittenberg