Handelsakkoord EU en Rusland na uitstel getekend

BRUSSEL, 17 JULI. Na een half jaar uitstel uit protest tegen de Russische inval in Tsjetsjenië zullen de lidstaten van de Europese Unie vandaag in Brussel een handelsakkoord met Rusland tekenen dat voorziet in vrijere handel, wettelijke bescherming van buitenlandse investeringen en toegang van Westerse banken tot de Russische markt. Tegelijkertijd is vanochtend op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel “de brede en versterkte dialoog” van start gegaan tussen het transatlantische bondgenootschap en Rusland, die eind van dit jaar moet leiden tot een breed politiek akkoord tussen beide blokken.

Voor de ondertekening van het zogeheten 'interim-akkoord' is de Russische minister van buitenlandse zaken, Andrej Kozyrev, naar Brussel afgereisd. Vanmiddag zou Kozyrev met de EU-ministers van buitenlandse zaken overleg voeren over Bosnië. De EU-lidstaten willen dat Rusland zijn druk verhoogt op de Servische president Milosevic om de Bosnische Serviërs tot inschikkelijkheid te bewegen. De Russische ambassadeur in België, Vitali Tsjoerkin, zou de ambassadeurs van de NAVO-lidstaten vanochtend verslag doen van de gesprekken die hij in Pale heeft gevoerd met de Bosnisch-Servische leider Karadzic.

Het 'interim-akkoord' over de handelsbetrekkingen loopt vooruit op ratificatie van het vorig jaar op de Europese top in Korfoe gesloten 'partnerschapsakkoord' tussen Rusland en de EU. Die, door president Jeltsin in Korfoe als “historisch” omschreven overeenkomst voorziet in het streven naar vrijhandel en in versterking van de politieke banden tussen de EU en Moskou.

De handelsafspraken werden eind vorig jaar evenwel opgeschort na de Russische inval in Tsjetsjenië. De EU stelde een aantal voorwaarden alvorens het interim-akkoord te willen tekenen, zoals het respecteren van mensenrechten, toegang van het Rode Kruis en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR tot het gebied en toezicht door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Maar de afgelopen maanden groeide het gevoel dat de dialoog met Moskou te belangrijk is om nog langer te wachten. De Europese regeringsleiders spraken zich vorig maand op hun top in Cannes uit voor ondertekening van de interim-overeenkomst, constaterende “dat er vooruitgang is geboekt met betrekking tot de toestand in Tsjetsjenië en erop rekenend dat deze vooruitgang wordt bevestigd”.

De bijeenkomst van vanochtend tussen de 16 NAVO-ambassadeurs en de Russische ambassadeur Tsjoerkin is de eerste in het kader van de nieuwe politieke dialoog tussen het bondgenootschap en Rusland.