Europese Unie sluit verdrag met Vietnam

BRUSSEL, 17 JULI. De Europese Unie en Vietnam hebben een handelsverdrag gesloten. De Vietnamese minister van buitenlandse zaken Nguyen Manh Cam en zijn vijftien Europese collega's hebben het verdrag vanmorgen in Brussel ondertekend.

De overeenkomst is een nieuwe stap voorwaarts op de weg naar volledige formele erkenning van het land.

Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Vietnam volgt op het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de Unie en Hanoi die in 1990 zijn hervat.

Het akkoord voorziet in openstelling van de wederzijdse markten, de stimulering van investeringen in Vietnam en maatregelen ter bescherming van het milieu. De overeenkomst moet bijdragen aan een stabiele politieke toekomst voor het land.

De Verenigde Staten hebben een week geleden besloten de betrekkingen met Vietnam verder te normaliseren. Vietnam heeft sinds het einde van de jaren tachtig met een groot aantal landen verdragen getekend voor economische samenwerking en ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Met deze verdragen probeert het land buitenlandse investeringen aan te trekken. De Europese Unie verwacht op haar beurt te kunnen profiteren van de openstelling van de Vietnamese markt. De Europese Unie zal vandaag eveneens een handelsverdrag sluiten met Rusland. Hiermee wordt een periode van zes maanden afgesloten waarin de relaties met Rusland waren opgeschort in verband met de oorlog in Tsjetsjenië. Vooral Groot-Brittannië en Duitsland drongen aan op een snelle ondertekening van het verdrag, uit vrees dat een verdere vertraging de positie van reactionaire krachten in Rusland zou versterken. (Reuter)