Defensie: geen spreekverbod voor soldaten

DEN HAAG, 17 JULI. De Nederlandse bataljonscommandant Karremans en de militairen van 'Dutchbat' hebben met elkaar afgesproken geen mededelingen over de gebeurtenissen in Srebrenica te doen vóór alle manschappen vrij zijn. Er is geen spreekverbod opgelegd.

Dat zegt een woordvoerder van Defensie naar aanleiding van het feit dat de uit Srebrenica vrijgekomen militairen in Zagreb de pers niet te woord wilden staan. Zij zelf hebben aan hun familieleden, vrienden en bekenden gevraagd om ook te zwijgen. Er is hun veel aan gelegen dat verslagen over de gebeurtenissen het vertrek van hun driehonderd collega's uit Potocari niet bemoeilijken.

Defensie heeft niet de illusie dat camerateams van de tv-maatschappijen radiomicrofoons en fotograven geweerd kunnen worden bij de families van de militairen als zij thuiskomen. Er is bij het thuisfront wel veel solidariteit met de militairen die nu nog niet wegkunnen. Men ziet in waarom de militairen in Zagreb telefonisch niet veel mededelingen hebben gedaan, aldus de woordvoerder, maar een spreekverbod is aan de familie niet opgelegd. Dat heeft ook geen zin en het ligt niet in ons vermogen daarop toe te zien, aldus de woordvoerder.