Barings-rapport beveelt scherper toezicht aan

LONDEN, 17 JULI. Het toezicht op Britse banken met buitenlandse dochterondernemingen die op de beurs actief zijn, dient verscherpt te worden. Dat is één van de aanbevelingen waarmee de Britse centrale bank, de Bank of England, morgen komt in een rapport over de ondergang van de Britse zakenbank Barings.

Minister van financiën Kenneth Clarke presenteert het rapport morgenmiddag aan het Lagerhuis. Een commissie onder leiding van Eddie George, gouverneur van de Bank of Engeland, heeft het rapport opgesteld in opdracht van Clarke. In het eerste deel van het verslag wordt uiteengezet hoe de speculaties van één enkel personeelslid - de 28-jarige Nick Leeson - tot een verlies van ruim twee miljard gulden kon leiden. In het tweede deel komt de commissie met suggesties voor verbetering van het toezicht wat moet voorkomen dat zo'n financiële ramp zich herhaalt.

Het rapport legt het onvermogen bloot van de Bank of Engeland en van de Securities and Futures Authority, de Britse toezichthouder, om de problemen bij Barings in een vroegtijdig stadium te signaleren. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de afdeling van de centrale bank die met het toezicht op de zakenbank is belast, meer had kunnen ondernemen dan ze heeft gedaan. De leider van die afdeling heeft vorige week ontslag genomen, volgens Britse kranten omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor het gewraakte verzuim.

Het rapport geeft naar verwachting een weinig vleiend beeld van de organisatie bij Barings, de eerbiedwaardige Britse zakenbank die tijdens de crisis door de Nederlandse bankverzekeraar ING voor 1,7 miljard gulden werd gekocht. De interne controle vertoonde grote manco's. Signalen dat er op het kantoor in Singapore een catastrofe in de maak was, werden niet opgepikt. Zelfs toen de accountants van Barings, Coopers & Lybrand, in januari met duidelijke aanwijzingen kwamen dat het kantoor in Singapore onaanvaardbaar grote financiële risico's liep, trad de directie niet op. De commissie heeft geen bewijs gevonden dat de speculaties van Leeson en de daaruit voortvloeiende recordverliezen door de bedrijfstop doelbewust zijn toegedekt. Niet boze opzet, maar nalatigheid, incompetentie, ontbrekende controle hebben tot de val van Barings geleid.

ING had aanvankelijk op het rapport van de Bank of England willen wachten alvorens de bedrijfstop van Barings te saneren. Maar nadat de publikatie steeds langer uitgesteld werd, trok de Nederlandse verzekeringsbank tweeënhalve maand geleden haar eigen conclusie: 21 topfunctionarissen werden verantwoordelijk gesteld voor het debâcle. Allemaal legden ze hun fucnties neer. Inmiddels wacht Nick Leeson in een Duitse gevangenis nog steeds op zijn eventuele uitlevering aan Singapore. Hij heeft een dringend beroep gedaan op de Britse autoriteiten om in Groot-Brittannië te worden berecht.