ABN Amro vergoedt schade van beleggers Smit Trafo

AMSTERDAM, 17 JULI. ABN Amro zal beleggers in het beursfonds Smit Trafo schadeloos stellen voor de recente koersdaling van de aandelen van het bedrijf, dat door de bank in oktober vorig jaar naar de effectenbeurs werd gebracht. Dit heeft ABN Amro vanmiddag gemeld.

Oorzaak van de maatregel is een dramatische koersdaling van Smit Trafo, nadat het bedrijf op 7 juli bekendmaakte het afgelopen halfjaar verlies te hebben geleden. Al eerder meldde Smit Trafo tegenvallers. In het emissieprospectus bij de beursintroductie werd nog uitgegaan van een groei van de winst.

Volgens directeur P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is het de eerste maal dat een Nederlandse bank beleggers in een door haar naar de beurs gebrachte onderneming uit eigen beweging schadeloos stelt, en zal het in de toekomst eenvoudiger worden voor beleggers om een bank aan te spreken op een verkeerde voorstelling van zaken bij een beursgang. “In het verleden is er wel eens wat geschikt met grote cliënten, maar dat is nooit openbaar en algemeen geweest. Ik denk dat de financiële wereld hier erg positief op reageert.”

Hoewel ABN Amro vanmorgen nog geen details kon vrijgeven, geldt de regeling “voor diegenen die op vrijdag 14 juni aandeelhouder waren, danwel voor die datum aandeelhouder zijn geweest, en die voldoen aan de criteria die bij deze regeling zullen worden bekendgemaakt”. Mocht de bank het gehele verschil tussen de introductiekoers en de slotkoers van vrijdag compenseren, dan kan de schade oplopen tot 34,7 miljoen gulden. De bank, die vanmorgen voor opening van de Effectenbeurs de Commissaris voor de Notering had verzocht de handel in Smit Trafo stil te leggen, kon rond het middaguur nog niet ingaan op de details van de regeling.

ABN Amro stelde vanmorgen dat het bericht op 7 juli van Smit Transformatoren, dat het over de eerste zes maanden van dit jaar een beperkt verlies verwacht, voor haar even onverwacht kwam als voor de aandeelhouders. Op de beurs deden beleggers na de jobstijding Smit Transformatoren in de ban. Het aandeel, in oktober nog geïntroduceerd op 45 gulden, leverde in één klap zes gulden in en kwam op 18,50 gulden. Afgelopen vrijdag sloot het fonds op 24,10 gulden.

De VEB had al een onderzoek ingesteld naar de beursgang van Smit Transformatoren. Het onderzoek van VEB spitst zich toe op de vraag of ABN Amro, dat de beursgang leidde, vorig jaar geen al te rooskleurig emissieprospectus heeft opgesteld. De bank sprak dat vanmorgen tegen: “ABN Amro heeft (..) de stellige overtuiging dat haar noch de onderneming te verwijten is dat er feiten zouden zijn verzwegen of te rooskleurig zouden zijn voorgesteld”. De bank deelt mee “zich sterk betrokken en medeverantwoordelijk te voelen” voor de goede gang van zaken op de Amsterdamse effectenbeurs.

Volgens VEB-directeur De Vries, die doorgaat met het onderzoek, is de maatregel van ABN Amro toe te juichen, maar is het vertrouwen in Smit Trafo niet hersteld. “Dit is een bericht van ABN Amro, niet van het bedrijf.”