Zwakstroom

De berichten van Smit Transformatoren zijn zo slecht, daar kan geen beurshausse tegenop. Op de Amsterdamse effectenbeurs braken de koersen het ene record na het andere, maar bij Smit, een producent van transformatoren voor bijvoorbeeld energiebedrijven, sneuvelen alleen maar records in negatieve zin. Vorige week meldde het bedrijf onverwacht dat er in het afgelopen eerste halfjaar verlies wordt gemaakt. Op de beurs wordt nu 24 gulden betaald voor hetzelfde aandeel dat vorig jaar zijn debuut maakte op een koers van 45 gulden. Toen was het enthousiasme groot bij de ondernemingstop, bij de begeleidende banken onder leiding van ABN Amro en bij de oude aandeelhouders onder leiding van participatiemaatschappij CVC. Nieuwe beleggers hapten gretig toe: zij vroegen zelfs meer aandelen dan er beschikbaar waren. Begin dit jaar kwam de koers even boven de 50 gulden. Sindsdien is het een drama. Eerst vertrok algemeen directeur G. van de Vos om onduidelijke redenen, toen bleek dat Smit Trafo zijn waarderingsgrondslagen had gewijzigd zodat de resultaten wat florissanter uitvielen en nu is er de waarschuwing van het verlies in het eerste halfjaar. De belangenvereniging van beleggers VEB zoekt uit of er iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor het debâcle. Het arrest van vorig jaar van de Hoge Raad in de Co op-zaak (tegen ABN Amro) heeft duidelijk gemaakt dat banken die emissies begeleiden ook verantwoordelijk zijn voor de juiste inhoud van het prospectus. Op basis van dat prospectus beslissen beleggers of zij aandelen willen kopen of niet. Zo positief als de bank en haar beleggingsanalisten toen waren, zoveel twijfels etaleren zij nu. De bank vraagt beleggers nu per brief of zij Smit, gezien het risicoprofiel, nog wel in hun portefeuille willen houden. En de nieuwe directeur van Smit Trafo, M. van der Veen, neemt alvast zoveel mogelijk afstand van het verleden. Succes heeft vele vaders, maar Smit moet misschien maar een sterke moeder zoeken.

    • Menno Tamminga