Zojuist verschenen

G.M.J. ENGELBREGT en J.B.A. TERLINGEN: Herbouwd verleden. De laatste abdijkerk van Cluny, een reconstructiemodel

84 blz., geïll., Walburg Pers, ƒ 29,50

Van de omstreeks 1100 daterende abdijkerk van Cluny bleef slechts eentiende deel bewaard. Gebruikmakend van architectonisch en archeologisch onderzoek vervaardigden de Utrechtse modellenbouwers Engelbregt en Terlingen een reconstructiemodel, schaal 1:200. Het boekje bevat foto's daarvan en een geschiedenis van bouw en afbraak van de kerk.