Vrouw

In een bespreking van Dominique Schnappers 'La Communauté des Citoyens' (boekenbijalge 8 juli) gebruikt Henk te Velde tien maal het woord 'hij' ter aanduiding van deze sociologe en acht maal het woord 'zijn' wanneer het om haar gedachten gaat. Ik heb dan ook moeten grimlachen om Te Veldes kritiek dat “de auteur nota bene naast het onderwijs het leger (beschrijft) als instituut dat 'alle' burgers vormt; nergens geeft hij er blijk van zich te realiseren dat het in dit geval toch slechts om burgers van één sekse gaat”. Wie had gedacht dat deze 'hoogleraar aan de prestigieuze Parijse École des hautes études en sciences sociales' die 'de Prix de l'assemblée Nationale verwierf' een vrouw kon zijn?!

    • Prof.Dr. W.C. Ultee