Verblijf in crèche kan nadelig zijn

ROTTERDAM, 15 JULI. Jonge kinderen kunnen schade ondervinden van het verblijf in de gemiddelde Nederlandse kindercrèche. Schade kan worden berokkend als baby's te veel verschillende leidsters zien en zich daardoor aan niemand goed kunnen hechten. Dat zegt prof. dr. R. van IJzendoorn vandaag in deze krant.

Het gemiddelde verloop onder crèche-personeel is twintig procent. Dat blijkt uit het rapport van de Commissie Kwaliteit Kinderopvang. “Baby's die zich niet goed hebben kunnen hechten aan een paar vaste opvoeders, blijken, wanneer je ze op schoolleeftijd opnieuw onderzoekt, de minst weerbare kinderen. Het zijn de buitenbeentjes, de te agressieve of juist teruggetrokken kinderen”, aldus Van IJzendoorn. Hij meent dat kinderen tot hun eerste verjaardag thuis opgevoed moeten worden.