Reorganisatie- en Cao-akkoord EBS

De directie van het Rotterdamse overslagbedrijf European Bulk Services (EBS) en de vervoersbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO èn een vermindering van het personeelsbestand.

De organisatie zal worden ingekrompen van 815 naar 652 medewerkers, nadat in eerste instantie was aangekondigd dat er slechts plaats zou blijven voor 580 medewerkers. Door toepassing van arbeidsduurverkorting met inlevering van loon en verregaande besparingen in de overige personeelskosten konden 72 extra arbeidsplaatsen worden gefinancierd, aldus de directie.

De leden van de vervoersbonden moeten nog instemmen met het akkoord. De CAO zal een looptijd hebben tot 1 april 1999 en omvat ook “een brede inzetbaarheid en een volledige uitwisselbaarheid van medewerkers over alle EBS-terminals”.

EBS, onderdeel van HES-Beheer, verwacht dat de bestaande voorziening voor deze reorganisatie van 8,6 miljoen gulden “wellicht in beperkte zin moet worden aangepast”.