Pers in Bosnië

Het artikel van Grémaux en De Vries (NRC Handelsblad, 11 juli) is een grove belediging voor de vele verslaggevers in Bosnië, die onder de meest moeilijke en gevaarlijke omstandigheden stand houden. Zonder hen waren bijvoorbeeld de Servische concentratiekampen en het onbeschrijfelijke leed van de burgerbevolking onbelicht gebleven. Zij zijn de echte helden in Bosnië, zij hebben reeds in tientallen hun leven moeten geven voor het brengen van de waarheid.

Hen te betichten van onjuiste en onvolledige berichtgeving is volstrekt ongepast en duidt eerder op vooringenomenheid van Grémaux en De Vries, die zeker niet lange tijd in het oorlogsgebied verbleven, en zich laten 'voorlichten' door de Serviër P. Simic uit het veilige Belgrado, waar nog niet één granaat is gevallen.

    • Drs. P.T.A. van Veen