Opnieuw hooglopend conflict Japen en VS

TOKYO, 15 JULI. Er dreigt opnieuw een handelsoorlog tussen de VS en Japan, nadat gisteren in Tokyo onderhandelingen over vrachtverkeer in de luchtvaart is spaak gelopen. De onderhandelingsdelegaties kwamen na drie dagen tot de slotsom dat de verschillen onoverkomelijk waren. De Japanners hebben daarop voorgesteld de besprekingen op een hoger niveau voort te zetten.

Tokyo wil nu dat de Japanse minister voor vervoer, Shizuka Kamei in gesprek komt met zijn Amerikaanse collega Federico Pena. Het is nu aan Washington om te beslissen op die uitnodiging in te gaan. Zo niet, dan dreigt opnieuw een handelsoorlog en dreigen de VS strafmaatregelen tegen Japan gaan nemen.

Het conflict komt nog geen maand nadat de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Mickey Kantor en de Japanse minister van economische zaken Ryutaro Hashimoto op de valreep tot overeenstemming waren gekomen over de toelating van meer Amerikaanse auto's tot de Japanse markt, na jaren van spanning op dit punt tussen de twee grootste economieën in de wereld. Ook vorige maand bleek het niveau waarop de onderhandelingen in eerste instantie werden gevoerd op een te laag niveau te zijn geweest.

Aanleiding tot een mogelijk nieuwe handelsoorlog is nu Japans weigering om grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen tussenlandingen te laten maken in Japan op weg naar andere bestemmingen in het Verre Oosten. Japan verwijst daarbij naar een akkoord uit 1952, dat Amerikaanse vrachtvervoerders toestaat onevenredig veel meer van dat soort landingen te maken dan - omgekeerd - Japanse maatschappijen, die in de VS tussenlandingen zouden moeten maken. Washington heeft inmiddels gedreigd met sancties door bepaalde Japanse vluchten in de toekomst te verbieden. Niet duidelijk is nog welke dat zijn en welk ultimatum daarbij wordt gesteld. (REUTERS,APE)