Michael Jackson

Max Pam heeft waarschijnlijk onbedoeld de lezer op het verkeerde been gezet door het antisemitische karakter van Michael Jacksons lyriek onvoldoende te onderkennen (NRC Handelsblad, 7 juli). Helaas, zijn milde oordeel berust op een onjuiste vertaling van de uitdrukking: “Jew me”. Dit betekent niet “maak van mij een jood”, netzomin als “screw me” betekent “maak van mij een doe-het-zelver”. “To jew someone” is denigrerend Amerikaans slang voor de onhebbelijkheid om almaar op de koopprijs af te dingen. In feite beschuldigt Jackson zijn tegenstanders ervan hem te bejegenen zoals, vanuit antisemitisch oogpunt, de joden doen, door hem niet naar waarde te schatten en hem te bedotten.

    • Ellen H. Datloff