Fonds: begeleid vertalers

AMSTERDAM, 15 JULI. Nederlandse auteurs en vertalers moeten een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van buitenlandse vertalers van Nederlands literair werk. Zij kennen de Nederlandse maatschappij en de culturele tradities. Hun kennis van buitenlandse talen is doorgaans aanzienlijk. Dat stelt het Fonds voor de Letteren (FvdL) in een notitie die vooraf gaat aan de Beleidsnota 1997-2000, die in het najaar verschijnt. Het FvdL beschikt over een budget van acht miljoen gulden per jaar. De belangstelling voor Nederlandse literatuur vanuit het buitenland neemt toe. Vooral voor hedendaags werk bestaat veel interesse. (ANP)