Europees geld voor Nederland

BRUSSEL, 15 JULI. De Europese Unie steekt ruim 45 miljoen gulden in het grensgebied van Noord-Nederland en Duitsland. De Europese Commissie in Brussel heeft daarvoor deze week het groene licht gegeven. Het geld is bedoeld voor de verbetering van de infrastructuur (wegen en industrieterreinen), economische ontwikkeling en het stimuleren van toerisme. De bijdrage komt uit het zogeheten tweede Interregionale fonds van de Unie, bedoeld om de grensoverschrijdende samenwerking in Europa aan te moedigen. Voor de gezamenlijke plannen van Nederland en de buurlanden Duitsland en België is de komende vier jaar in totaal ruim 280 miljoen gulden uit de Europese kas beschikbaar. Daaruit mogen zeven grensregio's putten. De Eems-Dollardregio heeft als eerste goedkeuring gekregen.