EBS en bonden akkoord over sanering, minder banen weg

ROTTERDAM, 15 JULI. De directie van het Rotterdamse overslagbedrijf European Bulk Services (EBS) en de vervoersbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO én een vermindering van het personeelsbestand zonder gedwongen ontslagen.

De organisatie zal worden ingekrompen van 815 naar 652 medewerkers, nadat in eerste instantie was aangekondigd dat er slechts plaats zou blijven voor 580 medewerkers. Door toepassing van arbeidsduurverkorting met inlevering van loon en verregaande besparingen in de overige personeelskosten konden 72 extra arbeidsplaatsen worden gefinancierd, aldus de directie.

De leden van de vervoersbonden moeten nog instemmen met het akkoord. De CAO zal een looptijd hebben tot 1 april 1999 en omvat ook “een brede inzetbaarheid en een volledige uitwisselbaarheid van medewerkers over alle EBS-terminals”.

EBS, onderdeel van HES-Beheer, verwacht dat de bestaande voorziening voor deze reorganisatie van 8,6 miljoen gulden “wellicht in beperkte zin moet worden aangepast”.

Het akkoord voorziet verder in negen extra atv-dagen en in een prijscompensatie. Maar de werknemers leveren gedurende de looptijd van de cao wel 8 procent in: 2,5 procent om de atv te financieren en nog eens 5,5 procent voor “arbeidsvoorwaarden-integratie”. Met dat laatste wordt bedoeld dat aan de bevoorrechte positie van EBS-werknemers ten opzichte van de collega's bij de zusterbedrijven Swarttouw en Interstevedoring een einde komt, doordat de EBS-werknemers een stapje terug doen.

Volgens districtsbestuurder Koos van der Linden van de Vervoersbond FNV is het principe-akoord vrijdag tijdens een personeelsvergadering niet slecht gevallen. De vakbondsleden zullen zich pas na de vakanties uitspreken over het akkoord. (ANP)