Conflict opgelost over positie GAK

DEN HAAG, 15 JULI. De ministerraad heeft gisteren het convenant gefiatteerd waarbij de verzelfstandiging van het GAK en de andere organen die de werknemersverzekeringen uitvoeren, is geregeld.

Een conflict tussen de directies van de uitvoeringsorganen GAK, GUO, BVG Detam en SFB en een ambtelijke werkgroep onder leiding van topambtenaar Witteveen van Financiën is daarmee opgelost. De directies vonden dat de werkgroep veel te strenge voorwaarden stelde aan de verzelfstandiging. Ook hekelden de directies de sturende rol van de overheid. In de voorstellen die Witteveen aan de ministerraad heeft voorgelegd, is aan de hoofdbezwaren “deels tegemoetgekomen”, aldus een gezamelijke verklaring van de uitvoeringsorganisaties.

De bedrijfsverenigingen moeten de werkzaamheden die te maken hebben met de uitvoering per 1 januari 1996 hebben uitbesteed uit erkende uitvoeringsinstellingen. De uitvoeringsorganen worden losgekoppeld van de door vakbonden en werkgeversorganisaties bestuurde bedrijfsverenigingen. GAK en de andere instanties worden zelfstandige bedrijven die in onderlinge concurrentie de opdrachten verwerven voor de uitvoering van werknemersverzekeringen als de WW en de WAO. Bovendien willen ze ook commerciële activiteiten ontplooien, zoals particuliere verzekeringen voor bedrijven.

Het convenant biedt de mogelijkheid aan uitvoeringsinstellingen om onderdeel uit te maken van een zogenoemde holding. Eén van de voorwaarden voor een dergelijke constructie is dat publieke en private gelden strikt worden gescheiden.

De ontvlechting tussen bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsorganen is mede gebaseerd op adviezen van de parlementaire enquêtecommissie die twee jaar gelden de uitvoering van de werknemersverzekeringen heeft onderzocht.