Bisschoppen (1)

Als monseigneur Muskens (NRC Handelsblad, 8 juli) inderdaad sprak namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie dan zeg ik tegen de Nederlandse bisschoppen: waar bemoeit u zich mee - waarom kunt u nooit eens ophouden politieke uitspraken te doen?

Ik ben geen veteraan uit de Nederlands-Indië-tijd, maar gewoon een enigszins gelovige katholiek, die van zijn bisschoppen verlangt, dat zij telkens opnieuw de geloofs- en zedenleer verkondigen, om wat er nog over is aan gelovige christenen (katholiek of anderszins) te mobiliseren tegen het hedendaags hedonisme.

En als de bisschoppen toch iets spectaculairs willen doen laten zij dan duidelijk excuus maken over het Mandement van 1954, want dat was een miskleun van de eerste orde, die meer kwaad dan goed gedaan heeft voor de katholieke gemeenschap van die tijd; dat is veel belangrijker dan de politionele acties van destijds afkeuren, want dat is politiek, waar de KVP (die toen nog enigszins katholiek was) ijverig aan meewerkte.

    • A. Raymakers