Begraafplaats krijgt boete wegens milieuvervuiling

DEN HAAG, 15 JULI. De particuliere begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag heeft als eerste begaafplaats in Nederland een proces-verbaal gekregen wegens overtreding van milieuwetten. Op de begraafplaats zijn vele stukken eterniet aangetroffen die een veel te hoog gehalte asbest bevatten.

De overtreding op Nieuw Eykenduynen is slechts het topje van de ijsberg. Deze situatie doet zich waarschijnlijk op vrijwel alle wat oudere particuliere en gemeentelijke begraafplaatsen voor, zo verwacht H. Schipaanboord, voorziter van de arbo-werkgroep van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

Volgens de Haagse officier van justitie Horstink zijn bij het ruimen van graven stukken eterniet met een te hoog asbestgehalte op de voetpaden en in de omliggende sloten terechtgekomen. Eternietplaten werden vroeger gebruikt om de graven vlak onder het aardoppervlak af te dekken om er bij voorbeeld wit grind op te strooien. Als na jaren de graven gaan verzakken, breken de platen. Stukken daarvan kunnen op de onverharde voetpaden op de begraafplaatsen terechtkomen.

Omwonenden van de begraafplaats Nieuw Eykenduynen hebben de milieupolitie getipt over de aanwezigheid van stukken eterniet, onder meer op de voetpaden. De milieupolitie constateerde vervolgens dat achter diverse graven grote stukken eterniet lagen opgestapeld - resten van dekplaten van oude graven. Uit onderzoek door het gerechtelijk laboratorium bleek dat het asbestgehalte te hoog was.

Directeur G. Haimé van de begraafplaats was zich van geen kwaad bewust toen de milieupolitie zijn kantoor betrad. Inmiddels heeft hij wel maatregelen genomen. “Het personeel is in een circulaire gewaarschuwd van die stukken af te blijven. De steenhouwers zijn aangeschreven en we hebben een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in de arm genomen.”

Op grond van het asbestbesluit mogen alleen gespecialiserde bedrijven de asbesthoudende platen en delen daarvan weghalen. Personeel van begraafplaatsen mogen dat niet zelf doen. Daarom pleit Schipaanboord ervoor het asbestbesluit zodanig te wijzigen dat eigen personeel die stukken mag opruimen en ze in plastic zakken mag aanbieden aan asbestverwijderaars.

Dat is veel efficiënter werken, terwijl de nabestaanden niet met hoge verwijderingskosten worden geconfronteerd. Nabestaanden moeten vrijwel altijd toestemming geven om wijzigingen aan het graf aan te brengen, ook al gaat het om verwijdering van die eternietplaten. Hoe lager de kosten daarvan, hoe eerder de nabestaanden toestemming zullen geven, aldus Schipaanboord. (ANP)