Televisiestations willen niveau 'zapper' laag houden

De talrijke Nederlandse commerciële televisiezenders die ons culturele landschap later dit jaar zullen verrijken, maken zich op tot campagnes om hen onder bepaalde knopjes van de afstandsbediening te zetten.

Zowel Veronica als SBS, zo wordt gezegd, dingen naar het knopje zes. Hoe zulke campagnes verlopen, is bekend sinds RTL-Véronique enkele jaren geleden zo'n campagne voerde. Als je een bepaalde zender onder een bepaald knopje hebt gezet, mag je een kaartje insturen. En als je geluk hebt, komt er een vriendelijke oom met een cameraploeg bij je aan de deur, die controleert of je niet gejokt hebt over je knopje, en dan een aanzienlijk geldbedrag overhandigt.

Dergelijke acties vervullen mij met diepe weerzin. Zij gaan er van uit, dat kijkers tegenwoordig slechts zappend nog het televisietoestel aanspreken, zodat het voor een commercieel station van belang is in de lage nummers te zitten, omdat de kijker daar eerder blijft hangen.

Dat op zich is al een veronderstelling, die ervan uitgaat dat het begrip '27' te hoog gegrepen is voor de gemiddelde kijker. Dit wordt geacht een tijdperk te zijn, waarin de technologie vaardig wordt over de geesten, met de introductie van cd-roms, Internet en wat niet al. Peuters van vier werpen zich enthousiast op video-spelletjes, waarvan het basisprincipe alleen al, de meeste 40-plussers boven de pet gaat.

Wanneer het om televisie gaat, gaat iedereen er kennelijk opeens van uit dat de kijkers in technologisch opzicht volstrekt achterlijk zijn. De gedachte alleen al, dat iemand in een gidsje of uit de krant een hem bevallend programma zou kunnen selecteren, en een bijpassend knopje indrukken, komt de televisiebazen kennelijk onwaarschijnlijk voor.

Het moet ook gezegd dat de in gidsjes en kranten gepubliceerde programmaschema's hoe langer hoe minder aantrekkelijk worden. Iets op voorhand belangwekkends is er zelden meer bij, steeds meer gaat het om formats van een halfuurtje, bedoeld om de vluchtige aandacht van de zapper even vast te houden.

Beter bewijs is er niet, dat de beheerders van televisiestations, commercieel of publiek, vastbesloten zijn hun produkt af te stemmen op de onderste onderkant van de markt.

    • Raymond van den Boogaard