Personalia

Mr. F.P.R. van Nouhuys, momenteel gedetacheerd op het ministerie van economische zaken zal binnenkort worden benoemd tot ambassadeur in Japan, als opvolger van drs. R. van den Berg, die met pensioen gaat.