Lof van de Ui

Lang leve de Ui

Die ons doet wenen

Terwijl wij eigenlijk

Niet bedroefd zijn.

Wanneer ik 's nachts

Omhoogkijk naar de sterren

Dan denk ik wel eens:

Allemaal Uien.

Enfin, toch niet alleen maar Hollanders: zie bijvoorbeeld de fysionomieën der 'Franse troepen van Generaal Pichegru' die in 1795, tweehonderd jaar geleden, de bevroren Waal overtrekken. Het is duidelijk dat wij daar al dichter bij het onverbiddelijke heden zijn gekomen: zelfs de paarden kijken treuriger dan die van Jetses, die dan ook eerder en dus in gelukkiger tijden leefden. Een van Isings meesterwerken is 'Jan Willem Friso verdrinkt bij het overvaren van het Hollandsch Diep', 1711. Die sombere hemel die ik onmiddellijk herkende toen ik in Februari 1946 in Nederland aankwam; donkere luchten die voor eeuwig het zinnebeeld zullen blijven van uitspansels waaronder prinsen verdrinken.

    • Rudy Kousbroek