Geen reorganisatielasten; Winst van Shell Nederland naar 1,5 mld gulden

ROTTERDAM, 14 JULI. Shell Nederland, een volle dochter van de Koninklijke/Shell Groep, heeft vorig jaar de nettowinst met 996 miljoen gulden weten te verbeteren tot 1,465 miljard gulden.

De directie zegt dat de resultaatstijging vooral te danken is aan het achterwege blijven van hoge reorganisatielasten, waarvan in 1993 wél sprake was. Dat blijkt uit het jaarverslag van Shell Nederland dat is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

Shell maakt geen aparte jaarcijfers over de Nederlandse onderneming bekend. Gemeten naar omzet, die in 1994 met 12,5 miljard gulden nagenoeg gelijk bleef, is de onderneming de negende van het land. De Shell Groep bekleedt op die ranglijst de hoogste positie. De cijfers van Shell Nederland zijn geconsolideerd in de eerder gepubliceerde jaarresultaten van de groep, die over 1994 11,3 miljard gulden bedroegen. Shell geeft geen commentaar op de cijfers.

Bij de reorganisaties, met name in de raffinaderij en de chemiebedrijven in Pernis, verdwenen vorig jaar 1050 arbeidsplaatsen. Shell heeft in Nederland nu nog 13.000 werknemers in dienst. Daarvan moeten er tot 1999 nog eens zevenhonderd in Pernis verdwijnen. De recent aangekondigde sanering van de centrale kantoren in Den Haag en Londen, waarbij twaalfhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen, vindt pas volgend jaar plaats.

Shell schreef de reorganisatiekosten eind 1993 in een keer af. In totaal was daarmee 839 miljoen gulden gemoeid. Na belastingen ging het om een bedrag van 542 miljoen gulden.

Volgens president-directeur J. Slechte van Shell Nederland zijn reorganisaties in de toekomst niet uitgesloten. “Na een herstructurering volgt niet altijd automatisch een periode van rust. Zelfs niet bij een oplevende economie.”

De reorganisatielasten buiten beschouwing latend, steeg de netto winst met 45 procent. Het bedrijfsresultaat nam toe van 696 miljoen gulden tot 2 miljard gulden, mede door de sterke resultaatstijging van de chemische activiteiten die in 1992 en 1993 nog voor verliezen zorgden.

De netto-omzet van 12,5 miljard gulden, waarvan accijnzen en andere overdrachten aan de Nederlandse staat al zijn afgetrokken, is voor de helft afkomstig uit de verwerking en verkoop van olie- en olieprodukten.

De winning van olie en gas, waarvoor Shell voor de helft deelneemt in de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), had vorig jaar een omzet van 2,4 miljard gulden. De chemie droeg 4,06 miljard gulden bij.

Aan de geografische spreiding van de afzet veranderde weinig. Van de omzet behaalde het bedrijf 49 procent in Nederland. De verkopen aan andere EU-landen daalden met 4 procent tot 37 procent. De rest van de wereld is goed voor 11 procent.