Eerste klacht bij ombudsman Europa

STRAATSBURG, 14 JULI. De Finse jurist Jacob Soderman (57), die dinsdag werd gekozen tot Europees ombudsman, heeft gisteren al zijn eerste klacht binnengekregen over gebrek aan openheid van de Europese instituties.

De klacht kwam van drie Franse journalisten die voor de grote vergaderzaal van het Europese Parlement te Straatsburg de presentielijst wilden inzien om na te gaan hoeveel Franse afgevaardigden aanwezig waren tijdens een zitting. Franse Europarlementariërs hebben de reputatie vaak afwezig te zijn. De bodes weigerden echter inzage te geven. Een van de journalisten werd met geweld weggeduwd. De veiligheidsdienst van het Europarlement eiste inzage in de identiteitspapieren van de journalisten.

Omdat het gedrag van de functionarissen van het parlement volgens de journalisten in strijd was met het principe van openbaarheid van bestuur van de Europese instellingen, dienden zij een klacht in. “Is het geen inbreuk op de persvrijheid, is de aanwezigheid van Europarlementariërs geen informatie waar iedere burger recht op heeft?”, schreven ze aan Soderman. De functie van Soderman werd gecreëerd door het Verdrag van Maastricht om de betrokkenheid van de burger bij Europa te vergroten. Hij moet optreden tegen wanbestuur, machtsmisbruik, nalatigheid en vertraging van besluiten in de EU.