Correcties & Aanvullingen

Lid Veiligheidsraad

In de krant van woensdag 12 juli (Val Srebrenica een mijlpaal van een falende veiligheidsoperatie, pagina 5) is Duitsland aangeduid als niet-lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dit had moeten zijn: Duitsland is geen permanent lid van de Veiligheidsraad. Het land bekleedt een van de tien roulerende zetels in de raad, die vijf vaste leden heeft: de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk.

RandstadRail

In de krant van 12 juli (Bouw 53.000 woningen in Stadsregio Rotterdam, pag. 2) stond dat het ministerie van verkeer en waterstaat geld uittrekt voor “aanleg van een nieuwe metrolijn, de zogeheten RandstadRail”. Het ministerie stelt geld ter beschikking voor metroverbindingen naar Schiedam en Hoogvliet. RandstadRail is een idee van regionale vervoersmaatschappijen en NS om tussen Den Haag en Rotterdam een nieuw railsysteem op te zetten. Het rijk heeft er vooralsnog geen geld voor uitgetrokken.