Chipkaart moet kosten zorg drukken

DEN HAAG, 14 JULI. Een vandaag gepresenteerde 'zorgkaart' moet de hoge administratieve kosten in de gezondheidszorg terugbrengen. De zorgkaart is een chipcard die het traditionele papieren of plastic lidmaatschapsbewijs van Kruiswerk- en Thuiszorginstellingen moet vervangen. Iedere kaart bevat de administratieve gegevens van de kaarthouder, zoals zijn naam, lidmaatschapsnummer en verzekeringsgegevens.

Het gebruik van de kaart moet een deel van de administratieve handelingen ondervangen. Volgens directeur J. Thijssen van Gezondheid Service Nederland, een samenwerkingsverband van 45 zorginstellingen, kunnen zorgaanbieders met de zorgkaart in één oogopslag zien op welke diensten de kaarthouder recht heeft.

Ook wees Thijssen erop dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is om ook medische gegevens op de card te zetten. Op de kaart kan dan weer wel een verwijsnummer naar betrokken instanties vermeld worden. Kortgeleden werden bij wijze van proef de eerste 110.000 zorgkaarten verspreid onder leden van Kruiswerkorganisaties in Katwijk en Driebergen-Zeist.

Dit automatiseringsproces in de gezondheidszorg werd al eerder geïntroduceerd door het ziekenfonds Delft-Schiedam-Westland (DSW). Het fonds ontwierp als één van de eerste eind 1993 de zogenoemde smart card waarop behalve persoonsgegevens ook de belangrijkste medische gegevens van de verzekerde staan.

De ziektekostenverzekeraar Anova in Amersfoort heeft in juni verschillende chipcards geïntroduceerd. Zo kregen volwassenen een 'zorgpas', kinderen een 'chippy-pas' en de apothekers en huisartsen een 'zorgverlenerspas' waarmee zij toegang krijgen tot de gegevens die voor hen van belang zijn. In IJsselstein zijn nu 13.000 passen in omloop.

Over het algemeen zijn alle grote ziektekostenverzekeraars een dergelijk systeem aan het ontwikkelen met het verschil dat de ene verzekeraar meer gegevens beschikbaar stelt dan de andere. De kaarthouder moet in alle gevallen toestemming geven voor de informatie die van de kaart is af te lezen.