Aanpassing voorstel BTW bouwkavels

DEN HAAG, 14 JULI. Het wetsvoorstel voor BTW-heffing op bouwkavels wordt aangepast. De ministerraad heeft gisteren besloten dat de heffing van 17,5 procent BTW wordt beperkt tot kavels waarop een nieuw pand staat en grond die alleen voor de bouw van gebouwen is bestemd.

Staatssecretaris Vermeend (financiën) verwacht met deze aanpassing zijn reparatiewetsvoorstel op de BTW-heffing op bouwkavels in overeenstemming te hebben gebracht met de Zesde BTW-richtlijn van de Europese Unie.

Het reparatiewetsvoorstel ligt momenteel ter behandeling in de Eerste Kamer. Op verzoek van de staatssecretaris werd de behandeling ervan in januari opgeschort in verband met een arrest van de Hoge Raad, die constateerde dat de Nederlandse wet niet strookt met de Europese BTW-regels. De aanpassing op dat wetsvoorstel moet nu eerst naar de Tweede Kamer, waarna de Eerste Kamer de behandeling van het aangepaste voorstel kan voortzetten.

Niet bekend

De Staat gaf nul op het rekest, waarna gedupeerde partijen bij de Europese Commissie een nog lopende aansprakelijkheidprocedure tegen de Nederlandse Staat aanspanden. In een later arrest van de Hoge Raad werd de hoop van vele huiseigenaren op teruggaaf van BTW weer getemperd. De situatie werd zeer complex: in een bestemmingsgebied kon een kavel met een aansluiting op het hoofdriool wel onder de BTW vallen, terwijl een belendend kavel dat die aansluiting miste er niet onder viel.

Financiën kwam vervolgens met een reparatiewet die alle bouwkavels weer in de BTW-heffing betrok. Zodra er maar enige bewerking aan de grond had plaatsgevonden, desnoods door een struikje van het terrein te verwijderen, was er sprake van een “vervaardigd goed”. Daarop drukt BTW.

De Hoge Raad is het daarmee niet eens, zo bleek uit een arrest van 7 december 1994. Staatssecretaris Vermeend valt nu terug op een eerder als inadequaat verworpen oplossing. Daarbij wordt niet langer gekeken naar de bewerkingen aan de grond, maar naar de bestemming van het gebied waarin de kavels zijn gelegen. Een bestemmingsplan bijvoorbeeld zou afdoende zijn om BTW te heffen.