Overeenstemming over toekomst natuurgebied

ZWOLLE, 13 JULI. Het ministerie van landbouw en natuurbeheer, de provincie Overijssel, het Waterschap Wold en Wieden en de gemeenten Brederwiede, IJsselham, Steenwijk en Zwartsluis hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van Noordwest-Overijssel. Behoud van Westeuropa's grootste moerasgebied staat centraal in hun plan. Het accent ligt minder op natuur en landschap dan in de oorspronkelijke opzet. Daartoe is besloten na felle protesten vanuit het gebied. Streekbewoners vreesden dat een te zwaar accent op 'groen' ten koste zou gaan van de leefbaarheid. Ongeveer 1.500 hectare landbouwgrond komt beschikbaar voor de ontwikkeling van natuur. Aanvankelijk zouden dat er 1.900 tot 2.300 zijn.