Oproep tot ongehoorzaamheid van rabbi's schokt Israel

TEL AVIV, 13 JULI. De huidige Israelische premier, Yitzhak Rabin, en zijn voorganger en politieke tegenvoeter, Yitzhak Shamir, hebben fel gereageerd op de oproep, gisteren, van een groep extremistische rabbijnen aan soldaten van het Israelische leger om orders te weigeren tot het ontruimen van militaire bases en nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

“Dat is een van de ergste dingen die in het land zijn gebeurd. Israel wordt geen bananenrepubliek”, zei Rabin gisteravond. Shamir zei vanmorgen “dat de rabbijnen het bij het verkeerde eind hebben als ze denken dat ze gevaren die de staat Israel bedreigen, kunnen bezweren door het oproepen van andere risico's die het leger in gevaar brengen”. Opperrabbijn Meir Lau noemde de handelwijze van de rabbijnen “zeer ernstig”.

Met de ondertekening van het Israelisch-Palestijnse akkoord over de ontruiming van enkele steden en militaire bases op de Westelijke Jordaanoever in het vooruitzicht kwamen de 15 rebellerende rabbijnen gisteren, onder voorzitterschap van de voormalige opperrabbijn Avraham Shapiro, bijeen om zich over een religieus standpunt inzake het opgeven van land in 'Judea en Samaria' (de Westelijke Jordaanoever) te beraden.

Na vier uur overleg gaven zij eenstemmig de volgende 'psak halacha' (een verplichtende religieuze richtlijn) uit : “Wij bepalen dat de thora (het Oude Testament) het ontruimen en overdragen van militaire bases in Judea en Samaria aan niet-joden verbiedt.” Eerder hadden deze rabbijnen al een vergelijkbaar standpunt ingenomen met betrekking tot het ontruimen van joodse burgernederzettingen in bezet gebied. De uitbreiding ervan tot militaire bases loopt vooruit op de overdracht van militaire installaties aan de Palestijnse politie.

De rabbijnen zeggen dat ze hun besluit hebben genomen omdat religieuze soldaten hun de afgelopen maanden regelmatig hebben gevraagd of ze militaire orders tot ontruiming op de Westelijke Jordaanoever mogen uitvoeren. Terwijl de juridische adviseur van de regering nagaat of de rabbijnen wegens het oproepen tot “opstand” voor de rechter kunnen worden gedaagd, waarschuwden gisteren politici voor het gevaar van het uitbreken van een burgeroorlog.

Religieuze dienstplichtige soldaten die aan 'jesjiwoth' (theologische instituten) in de nederzettingen in bezet gebied studeren, dienen in speciale eenheden. Nu hun rabbijnen hebben bepaald dat ze ontruimingsorders op de Westelijke Jordaanoever mogen weigeren, dreigt volgens minister Shulamit Aloni het gevaar van een burgeroorlog. Zij riep gisteren op tot de ontmanteling van deze militaire eenheden die orders van de “Israelische ayatollahs” zouden kunnen gehoorzamen.

    • Salomon Bouman