Nederland wil eigen commissaris behouden

DEN HAAG, 13 JULI. Nederland gaat zich inspannen om de eigen commissaris te behouden bij de Europese Commissie in Brussel.

Met het oog op de uitbreiding van de EU bestaat de vrees dat Nederland een commissaris moet inleveren. Staatssecretaris Patijn (buitenlandse zaken) noemde het vanochtend bij de presentatie van de vierde nota over de herzieningsconferentie van het Verdrag van Maastricht (IGC) in 1996, van groot belang dat een “duidelijk herkenbare Nederlandse man of vrouw meedraait aan de top van de Europese Commissie”. Tijdens de IGC moeten de lidstaten het eens worden over hervorming van de instituties.

Volgens Patijn kunnen de bestuurlijke gevolgen van de uitbreiding worden opgevangen door commissarissen zonder portefeuille aan te stellen of door een systeem van junior- en senior-commissarissen in te voeren. Ook zouden de grote lidstaten, die twee commissarissen hebben, een afgevaardigde kunnen opgeven. In de nota, die vooraf werd gegaan door nota's over de uitbreiding van de EU, het Europese buitenlandse beleid en de justitiele samenwerking, staat ook dat het Europese Parlement meer bevoegdheden moet krijgen en dat de Unie problemen die op nationaal niveau kunnen worden opgelost aan de lidstaten moet overlaten. Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) die wegens de “dramatische omstandigheden” in Bosnie maar kort bij de presentatie aanwezig kon zijn, noemde meer democratie, meer openheid en een betere taakverdeling tussen de Unie en de lidstaten als kernpunten van de nota. Volgens Patijn is over de nota informeel overleg gevoerd met de Benelux-landen. Afstemming met de Benelux-landen moet de positie van Nederland tijdens de herzieningsconferentie versterken.