Leiders Ierland en Ulster vrezen einde van vredesproces

BELFAST, 13 JULI. Het Noordierse vredesproces loopt gevaar als de huidige impasse nog veel langer voortduurt. Dat zeggen drie mannen die betrokken waren bij de onderhandelingen over het staakt-het-vuren van het Ierse republikeinse leger ruim tien maanden geleden. Albert Reynolds, ex-premier van Ierland, John Hume, leider van de Noordierse Social democratic and Labour Party, en Gerry Adams, president van Sinn Fein, de politieke vleugel van de IRA, alle drie riepen ze de Britse regering op tot grotere flexibiliteit en meer ruimhartigheid.

De drie republikeinen, allen voorstander van een verenigd Ierland, lanceerden hun waarschuwing gisteren op de 12de juli, een belangrijke feestdag voor de protestanten in Noord-Ierland.

Tevoren werd gevreesd voor escalatie, omdat de spanningen in Noord-Ierland door het stagneren van het vredesproces sterk zijn opgelopen, maar gisteren bleven de incidenten beperkt.

De drie republikeinen dringen aan op een snel begin van de onderhandelingen tussen alle Noordierse politieke partijen over een permanente vredesregeling. De Britse regering dient haar eis te laten vallen dat de IRA eerst een begin met ontwapening moet maken, zeiden Reynolds, Hume en Adams. Ontmanteling van de terroristische wapens is in dit stadium niet haalbaar. Daarop blijven hameren werkt alleen maar contraproduktief.

Ex-premier Reynolds zei dat de Britten de eis van ontwapening pas later hebben ingebracht, niet in de aanloopfase naar het staakt-het-vuren. Hij waarschuwde dat die voorwaarde het vredesproces in gevaar brengt en stelde voor om het delicate thema van de ontwapening in handen te geven van een internationale commissie. Hume verklaarde dat de Britse regering “een totaal gebrek aan begrip voor de psychologie van de situatie demonstreert” door krampachtig aan de ontmanteling vast te houden. “Geen van de paramilitaire organisaties, republiekeins noch loyalistisch, kan overgaan tot het inleveren van haar wapens, omdat dat door de achterban als een overgave zou worden gezien.”

Sinn Fein heeft de verkennende besprekingen met de Britse regering half juni afgebroken.