Kabinet eens over belastingplan voor 1996

DEN HAAG, 13 JULI. De ondernemingsvrijstelling in de vermogensbelasting wordt met ingang van 1 januari verhoogd van 138.000 naar 200.000 gulden. Ondernemers die een deel van hun vermogen in het eigen bedrijf hebben zitten hoeven daardoor minder vermogensbelasting te betalen. Staatssecretaris Vermeend (financiën) heeft voor deze stap gisteren het groene licht gekregen van de ministerraad. Het betreft een van de maatregelen die de lasten van het midden- en kleinbedrijf met 500 miljoen gulden moeten verlichten, zoals in het regeerakkoord aangekondigd. Naast een concrete invulling met bedragen bij de reeds bekende maatregelen, heeft de ministerraad ook een akkoord bereikt over de besteding van het geld dat vrijkomt door de bestrijding van zogenoemde BTW-constructies. Met ingang van 1 januari wordt de BTW-vrijstelling voor kleine ondernemers verhoogd van 2174 naar ruim 3000 gulden. Startende ondernemers mogen 1000 gulden extra aftrekken van de belasting. Bovendien krijgt het midden- en kleinbedrijf een ruimere loonkostensubsidie voor onderzoekers. Voor het loon tot 150.000 gulden geldt voortaan een subsidie van 40 procent. Het zogenoemde tariefopstapje in de vennootschapsbelasting wordt met twee procent verlaagd. Momenteel bedraagt het tarief van de vennootschapsbelasting over de eerst verdiende winst (tot 100.000 gulden) 40 procent. Hogere winsten worden met 35 procent belast. Het kabinet streeft ernaar om het tariefopstapje volledig af te schaffen. De resterende drie procent wordt waarschijnlijk gefinancierd uit de opbrengst van de nog in te voeren energiebelasting. Verder worden er een aantal fiscale maatregelen genomen om kinderopvang te stimuleren. Er komt een BTW-vrijstelling voor kinderopvang en voor werkgevers een fiscale faciliteit voor kinderopvang. Ter versterking van de 'culturele infrastructuur' gaat het lage BTW-tarief gelden voor alle vormen van cultuur en sportevenementen.