Huygens (2)

Staat u mij toe u enige aanvullende informatie te verschaffen. Het betreft de vertaling van 'Traité de la Lumière' van Huygens. In twee van uw artikelen noemt u dit geschrift.

Marion de Boo wijdt een lezenswaard artikel aan Huygens' 'Cosmotheoros'. Een facsimile van de vertaling uit het Latijn daarvan werd in 1989 gepubliceerd door uitgever Epsylon te Utrecht. In 1990 verscheen bij dezelfde uitgever de Nederlandse vertaling van 'Traité de la Lumière', door Dieuwke Eringa. Dat is na de vertaling van 'Cosmotheoros' uit 1754 de eerste en enige vertaling van een werk van Huygens in onze taal.

    • M.B. Rault