Europese Commissie wil burgers na 1996 vrij laten reizen

BRUSSEL, 13 JULI. De Europese Commissie wil dat burgers vanaf 31 december 1996 vrij kunnen reizen door alle 15 lidstaten van de Europese Unie zonder dat ze hun paspoorten aan de grenzen hoeven te laten zien.

Het vrij verkeer van personen moet het sluitstuk zijn van de totstandkoming van de Europese interne markt, aldus Europees commissaris Mario Monti gisteren in Straatsburg bij de presentatie van ontwerp-richtlijnen die moet leiden tot de afschaffing van grenscontroles.

Dat de Europese Commissie haar zin krijgt, is evenwel zeer onwaarschijnlijk. Op dit moment hebben alleen de zeven zogeheten Schengen-landen (waaronder Nederland, België, Duitsland en Frankrijk) besloten tot afschaffing van alle grenscontroles. Het voorstel om de grenscontroles in het gehele EU-gebied op te heffen, vereist instemming van alle EU-lidstaten. Daardoor kunnen onder andere Groot-Brittannië en Ierland, die zich altijd hebben verzet tegen het volledig openstellen van de grenzen voor personenverkeer, gemakkelijk dwars gaan liggen. Gisteren werd in Londen dan ook al een veto in het vooruitzicht gesteld. Tijdens het overleg in de Europese Commissie bleek zelfs dat de twee Britse commissarissen, Sir Leon Brittan en Neil Kinnock, niets voor het voorstel voelen.

Eigenlijk had het 'vrije verkeer van personen' al in 1993 moeten zijn gerealiseerd, samen met het slechten van de grensbarrières voor het verkeer van goederen, diensten en kapitaal. In theorie zou de Commissie naar het Europese Hof van Justitie kunnen stappen om volledige afschaffing van de grenscontroles af te dwingen. Het Europese Parlement vindt dat de Commissie die stap had moeten zetten en heeft de zaak zelf aangekaart bij de rechter in Luxemburg. Mede onder die druk besloot de Commissie om nu met nieuwe voorstellen te komen, ondanks het te voorspellen verzet van Groot-Brittannië en mogelijk andere lidstaten.

De EU-lidstaten die het Verdrag van Schengen hebben ondertekend, besloten eerder dit jaar de paspoortcontrole aan de grenzen daadwerkelijk af te schaffen. Maar eind vorige maand besloot Frankrijk de controle aan zijn grenzen nog een half jaar te handhaven. Parijs heeft onder andere kritiek op het Nederlandse drugsbeleid. Europees commissaris Monti, verantwoordelijk voor de interne markt, zei gisteren dat de ervaring met Schengen hebben geleerd dat afschaffing van de grenscontroles niet leidt tot meer criminaliteit, een grotere toevloed van illegalen of meer drughandel.