Emotionele oproep Leeson

ROTTERDAM, 13 JULI. Nick Leeson, voormalig handelaar op de termijnmarkt voor Barings Bank in Singapore, heeft gisteren een emotionele oproep gedaan aan de Britse autoriteiten hem niet “voor de leeuwen te gooien.”

De in Duitsland in hechtenis genomen Britse derivatenhandelaar vreest dat hem bij uitlevering aan Singapore een showproces en een veel zwaardere straf te wachten staat dan wanneer hij in Europa wordt berecht. Leeson moet terecht staan wegens malversaties bij de door ING overgenomen Barings Bank. Zijn transacties hebben Barings aan de rand van de financiële afgrond gebracht. In het daarna ontbrande overnamegevecht rondom Barings kwam het Nederlandse ING als winnaar tevoorschijn.

In een brief, die zijn vrouw Lisa tijdens een persconferentie in Londen voorlas, schrijft Leeson: “Ik hoop dat het iedereen duidelijk is dat ik geen geld heb gestolen. Alles wat ik heb gedaan, deed ik in de hoop dat het uiteindelijk voordeel voor de bank zou opleveren. Ik heb onverstandig gehandeld en ben mijn bevoegdheden te buiten gegaan. Maar ik heb dat niet gedaan met de intentie mezelf te verrijken.”

Wanneer hij terecht moet staan heeft Leeson een duidelijke voorkeur dat dit in zijn geboorteland Groot-Brittannië gebeurt. Hij is bevreesd dat de regering van Singapore, dat zich door de 'Barings-affaire' voelt geschaad in haar imago van een staat met een onbesproken financiële reputatie, hem als voorbeeld zal stellen en een exorbitante zware straf zal opleggen. De maximale gevangenisstraf in Singapore voor dit soort praktijken is zeven jaar. Leeson eindigde zijn brief derhalve met de dramatische oproep aan de Engelse autoriteiten: “Asjeblieft, help me asjeblieft.”

Leesons advocaat Stephen Pollard stelde in een verklaring dat zijn cliënt maar twee mogelijkheden tegemoet kan zien. De eerste is “een volledige en openbare” rechtszaak in Londen, waarbij duidelijk moet worden wat de rol van alle bij de ondergang van de bank betrokken partijen is geweest. Leeson heeft al aangeboden alles te vertellen. Ook over de rol van vertegenwoordigers van de Britse centrale bank die bij de affaire zouden zijn betrokken.

Het alternatief is een proces in Singapore. In dat geval zal er volgens Pollard sprake zijn van een proces waar “alleen de technische aanklacht” zal worden behandeld. De zaken die door de ondergang van de bank aan het licht zijn gekomen, alsmede de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen buiten Leeson zullen in dat geval omzichtig worden vermeden is het oordeel van de advocaat. Ook om die reden is het volgens Pollard voor een goede rechtsgang noodzakelijk dat Leeson in Londen wordt berecht.