Debat Italië over pensioenen

ROME, 13 JULI. Het Italiaanse kabinet heeft het vertrouwen gevraagd inzake het wetsvoorstel voor hervorming van het pensioenstelsel, om te voorkomen dat dit blijft steken in een moeras van amendementen in het parlement.

Vanmiddag zou hierover worden gestemd. Verwacht wordt dat het zakenkabinet van premier Lamberto Dini het gevraagde vertrouwen krijgt. Alleen de communisten en een aantal kamerleden van de Nationale Alliantie, de voormalige neo-fascisten, hebben gezegd dat zij tegen zullen stemmen.

Mogelijk zal het kabinet de komende dagen nog een paar keer zijn toevlucht nemen tot zo'n ingreep. De vertrouwensstemming van vandaag betreft een maxi-amendement op het wetsvoorstel waarover het kabinet eerder overeenstemming heeft bereikt met Forza Italia, een sleutelpartij in het rechtse blok, en de Democratische Partij van Links, de grootste partij ter linkerzijde.

Kamerleden die vinden dat de pensioenhervorming te ver gaat, hebben een stortvloed van amendementen uitgestort over het wetsvoorstel. De communisten alleen al hebben drieduizend amendementen ingediend. Door de vertrouwenskwestie te stellen voorkomt het kabinet dat al deze amendementen in stemming moeten worden gebracht. Het kabinet hoopt dat het wetvoorstel kan worden goedgekeurd vóór het zomerreces, in augustus.

Dini wil hiermee voorkomen dat de lire lijdt onder een slepende behandeling van zijn pensioenplannen, die een essentieel onderdeel vormen van zijn poging het begrotingstekort terug te dringen. De premier heeft bij herhaling gezegd dat hervorming van het pensioenstelsel de laatste van de vier prioriteiten is die hij zich heeft gesteld bij het aantreden van zijn zakenkabinet, in januari. Hij wil zijn mandaat ter beschikking stellen als het wetsvoorstel door het parlement is.

De werkgevers hebben het kabinet een onvoldoende gegeven. Zij vinden dat het wetsvoorstel, dat is opgesteld in samenspraak met de vakbonden, niet ver genoeg gaat. Hoofdbezwaar is dat de hervorming in het Italiaanse pensioenstelsel, een van de meest genereuze van Europa, te langzaam gaat. Pas in het jaar 2018 zullen alle wijzigingen effect hebben. De gouverneur van de Italiaanse centrale bank heeft in zijn jaarlijkse toespraak eind mei in iets bedektere termen dezelfde kritiek geuit.

    • Marc Leijendekker