CBS: daling aantal faillissementen

In de eerste helft van dit jaar zijn 2875 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er ruim vierhonderd minder (14 procent) dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige tellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met uitzondering van de horeca is het aantal faillissementen in alle bedrijfstakken afgenomen. Behalve in Flevoland was er in alle provincies sprake van een daling.

Verder blijkt uit onderzoek van het CBS dat in 1994 bijna 4 miljard gulden bij faillissementen onbetaald is blijven staan. Gemiddeld blijft bijna zes ton aan schulden onbetaald. De belastingdienst en de bedrijfsverenigingen incasseren tien procent van hun openstaande vorderingen, de overige schuldeisers zien gemiddeld slechts 2,5 procent van hun vorderingen terug.

Ook is gekeken naar de oorzaken van faillissementen. Volgens curatoren en rechter-commissarissen is verkeerd bestuur de belangrijkste factor die de ondergang veroorzaakt. Bij ongeveer acht procent van de vorig jaar afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen zijn aanwijzingen van vermoedelijke strafbare benadeling van schuldeisers aangetroffen.