Arrest: beroepskosten ruimer aftrekbaar

DEN HAAG, 13 JULI. De belastingdienst gaat op een verkeerde manier om met de aftrek van beroepskosten door particulieren. Dat volgt uit de uitspraak van de Hoge Raad in een procedure die was aangespannen door een belastinginspecteur die zich door de fiscus benadeelde voelde.

De man had in 1991 aantoonbaar 1419 gulden uitgegeven aan vakliteratuur en wilde dat fiscaal aftrekken. De collega die zijn aangifte behandelde stond slechts aftrek toe tot 750 gulden. Hij baseerde zich daarbij op onderzoek naar de 'gebruikelijke' uitgaven aan vakliteratuur bij werknemers in het hoger onderwijs en elf andere belastinginspecteurs.

Praktijk is dat de fiscale inlichtendienst FIOD onderzoek doet naar de doorsnee-beroepskosten in bepaalde beroepsgroepen. Op basis daarvan corrigeert de inspecteur vervolgens iedereen die meer wil aftrekken dat wat voor zijn of haar beroepsgroep 'gebruikelijk' is.

De gedupeerde belastinginspecteur pikte de correctie niet en spande een procedure aan. Het Gerechtshof in Arnhem stelde op 20 mei 1994 de fiscus in het gelijk. De betrokken inspecteur ging daarop in cassatie bij de Hoge Raad, die nu heeft vastgesteld dat de huidige praktijk niet strookt met de wet.

De uitspraak van de Hoge Raad houdt in dat de controlerende inspecteur niet zonder meer afzonderlijke aftrekposten mag schrappen die de norm voor de beroepsgroep overschrijden. De Raad vindt dat de Belastingdienst zelf moet aantonen dat een aftrekpost buitensporig is. Daarbij moeten de 'gebruikelijke' uitgaven in de beroepsgroep worden beschouwd als “wat redelijkerwijs als normaal kan worden beschouwd”. Dat leent zich niet voor een “uitsluitend cijfermatige benadering; een zekere marge is daarbij onvermijdelijk”.

Inmiddels hebben diverse beroepsgroepen, zoals leraren, te maken met genormeerde standaardlijsten van aftrekposten die de fiscus accepteert. De aftrekpost voor vakliteratuur van de betrokken belastinginspecteur moet nu om technische redenen opnieuw worden bekeken door het Gerechtshof in Den Bosch. (ANP)