AOT vergroot zijn marktaandeel met koop Brondgeest

AMSTERDAM, 13 JULI. Amsterdam Options Traders (AOT) lijft Brondgeest in, dat is gespecialiseerd in de handel in staatsobligaties. AOT, een beursgenoteerde handelaar in aandelen, opties, valuta's en goederen vergroot daarmee volgens het bedrijf zijn marktaandeel op de Amsterdamse beurs - in aandelen en obligaties - van circa 13 naar 20 procent.

Brondgeest is voor ruim de helft in handen van directie en werknemers en verder zit de Haagse participatiemaatschappij Halder Holdings er voor een groot deel in. Volgens AOT's directievoorzitter J.J. Dreesens wilde Halder van zijn belang in Brondgeest af. AOT werd daarna door de directie van Brondgeest, dat 25 werknemers heeft, benaderd voor een overname. De omzet- en winstcijfers van Brondgeest wil Dreesens niet vrijgeven. Evenmin welk bedrag met de transactie is gemoeid.

De overname van Brondgeest betekent voor AOT, dat nog geen staatsobligaties verhandelde, een verbreding van zijn produktenpakket. Het sluit verder volgens Dreesens goed aan bij AOT's bemiddelingsactiviteiten in de onderhandse geld- en kapitaalmarkt en zal een positieve uitwerking hebben op de netto winst in 1995. Voor Brondgeest geeft aansluiting bij AOT volgens Dreesens betere mogelijkheden om in te spelen op de toenemende internationalisatie van de handel in Nederlandse staatsfondsen. “Met behulp van de expertise van AOT kan de ontwikkeling van afgeleide produkten als opties en termijncontracten op Nederlandse staatsobligaties beter ter hand worden genomen”, aldus de directievoorzitter. In een later stadium, zo voorziet hij, zal bovendien de overschakeling naar een Europese munt leiden tot grotere bemiddelaars in geld- en effectenmarkten.

De activiteiten van Brondgeest zijn tweeledig. Het is een van de twee hoeklieden, onder de naam Brondgeest en Springer, op de Amsterdamse beurs in Nederlandse staatsobligaties. Verder is het voor 50 procent eigenaar van Brondgeest & Van Hees Interdealerbroker (BHI). Het zogeheten interdealen is het bemiddelen voor banken en commissionairs in staatsobligaties. BHI neemt de grote transacties met een omvang van meer dan 2,5 miljoen gulden voor zijn rekening. Het grootste deel van de handel in staatsobligaties, vorig jaar een omzet van 794 miljard gulden, loopt via BHI.

AOT (175 werknemers, winst 1994 15,6 miljoen gulden) financiert de overname voornamelijk uit eigen middelen. Ter versterking van het eigen vermogen werd onder meer onderhands bij enkele institutionele beleggers 150.000 aandelen geplaatst tegen een koers van 19 gulden. De overname van Brondgeest heeft volgens Dreesens geen gevolgen voor de werkgelenheid bij AOT, noch bij Brondgeest. Over het eerste halfjaar van 1995 boekte AOT een bedrijfsresultaat van 11 miljoen gulden tegen 16,3 miljoen over dezelfde periode van 1994. De netto winst over het eerste halfjaar bedraagt 4,8 miljoen gulden, tegen 7,8 miljoen vorig jaar. Per aandeel komt dat neer op 1,36 gulden (1994: 2,38 gulden).

Het tweede kwartaal van 1995 liet volgens Dreesens een lichte verbetering zien ten opzichte van het eerste kwartaal. De rust op de geld- en valutamarkt duurde onverminderd voort, de effectenbeurs daarentegen deed het duidelijk beter dan het eerste kwartaal. Een zeer goed resultaat behaalde AOT's Duitse dochter, die overigens voor de helft van zakenbank MeesPierson is. De recente spectaculaire koersbewegingen op zowel optie- als effectenbeurs hebben volgens Dreesens gezord voor een uitstekende start van het derde kwartaal.