Alternatief voor prijzenwet; Fabrikanten tot verlaging prijs medicijn bereid

UTRECHT, 13 JULI. De producenten van innovatieve geneesmiddelen zijn bereid hun prijzen met tien procent te verlagen. Tegelijkertijd zouden de prijzen van generieke middelen (waarop geen octrooi meer rust) met 20 tot 25 procent omlaag moeten. In dat geval kan op termijn een besparing van 700 miljoen gulden worden bereikt.

De leden van de vereniging van de innoverende farmaceutische industrie (Nefarma) hebben gisteren overeenstemming bereikt over dit plan. Het geldt als alternatief voor de Prijzenwet Geneesmiddelen die minister Borst (volksgezondheid) in voorbereiding heeft.

Die wet bepaalt dat geneesmiddelen alleen op de Nederlandse markt mogen worden gebracht als ze niet meer kosten dan de gemiddelde prijs zoals die geldt in Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. De wet stuit op een veelheid van bezwaren bij de industrie. Eerder had Nefarma minister Wijers (economische zaken) laten weten een prijzenwet voor geneesmiddelen te zullen 'bestrijden met alle middelen die haar ten dienste staan'.

Het alternatief van Nefarma voorziet in een bezuiniging van 450 miljoen gulden voor volgend jaar. In '97 loopt dat bedrag op tot 600 miljoen en in '98 zou de door minister Borst beoogde 700 miljoen bereikt moeten worden.

In het plan pleit Nefarma voor verlaging van de zogeheten vergoedingslimieten. Het geldende Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) kent clusters van vergelijkbare geneesmiddelen, waarbij de gemiddelde prijs steeds als vergoedingslimiet geldt. Schrijft de dokter iets duurders voor, dan moet de patiënt het verschil bijbetalen. Het systeem maakt echter geen onderscheid tussen middelen waarop octrooi rust en generieke preparaten. Dat zou volgens het Nefarma-voorstel wel moeten gebeuren.

De vergoedingslimiet voor innovatieve produkten zou dan met tien procent moeten worden verlaagd, waarbij de fabrikanten garanderen dat de patiënt niet hoeft bij te betalen. De limiet voor generieke preparaten zou met 20 tot 25 procent naar beneden moeten.

In dat laatste geval kan minister Borst effectief de zogeheten marge-concurrentie aanpakken, stelt Nefarma. Fabrikanten van generieke middelen kunnen op dit ogenblik vrijwel alleen met elkaar concurreren door afnemende apothekers bonussen en kortingen aan te bieden. Dat zou jaarlijks om ruim 300 miljoen gulden gaan. Door de prijzen met bijna een kwart te verlagen zou een groot deel van dat bedrag ten goede komen aan de patiënt en niet langer aan apothekers, die aan die kortingen gemiddeld twee à drie ton verdienen.

Onderdeel van het plan van Nefarma is ook de zogeheten bijlage zes weer te openen. Op die lijst staan geneesmiddelen die zeer geavanceerd en uniek zijn, maar veelal ook duur. Toenmalig staatssecretaris Simons heeft twee jaar geleden besloten geen nieuwe middelen meer tot die lijst toe te laten. Nefarma vindt dat er weer nieuwe middelen op moeten kunnen, maar dan tegen een een prijs die 95 procent bedraagt van de in januari van dit jaar geldende.