Wereldbevolkingsrapport 1995

De groei van de wereldbevolking in de komende jaren hangt in hoge mate af van de ernst waarmee de internationale gemeenschap de aanbevelingen van de bevolkingsconferentie van Kairo uitvoert. Dat schrijft het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties in het Wereldbevolkingsrapport voor 1995, dat gisteren openbaar werd gemaakt.

Volgens het rapport was de Kaireense conferentie, die in september vorig jaar plaatshad, een mijlpaal in de internationale discussie over de bevolkingsproblematiek. In het slotdocument van de conferentie werd voor het eerst vastgelegd, aldus het Fonds, dat bevolkingspolitiek moet aansluiten bij de wensen en belevingswereld van de mensen, met name van vrouwen, en niet moet uitgaan van kwantitatieve doelstellingen en streefcijfers die kost wat kost moeten worden gehaald. Het vergroten van de keuzevrijheid van met name vrouwen is de sleutel tot een beheersing van de bevolkingsgroei, aldus het rapport.

De wereldbevolking bedraagt inmiddels 5,7 miljard mensen, aldus het Fonds. In het rapport wordt een aantal projecties van de groei van de bevolking voor de komende decennia aangegeven. Volgens het meest optimistische scenario leven in het jaar 2050 7,9 miljard mensen op aarde. Als de internationale gemeenschap geen ernst maakt met het uitvoeren van het Kairo-programma, zou de wereldbevolking echter kunnen oplopen tot 11,9 miljard.