VVD: referendum bij opkomst van 60 procent geldig

DEN HAAG, 12 JULI. De VVD wil dat het landelijke referendum geldig wordt bij een opkomst van zestig procent van de bevolking. Gisteren werd bekend dat het kabinet denkt aan een opkomstpercentage van dertig. PvdA en D66 lieten al weten dat te laag te vinden. Met het toekomstige landelijke referendum kunnen burgers een wet die al door het parlement is aangenomen, verwerpen. De VVD-fractie is verder tegen de mogelijkheid dat over grote infrastructurele besluiten, zoals Schiphol of de Betuwelijn, een referendum kan worden uitgeschreven. Daarover wordt niet bij wet, maar in planologische kernbeslissingen besloten.