Van Dalsumprijs voor Matthews

AMSTERDAM, 12 juli. De Albert van Dalsumprijs voor het toneelseizoen 1994/95 gaat naar Michael Matthews. Hij krijgt de onderscheiding van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst voor zijn produkties Hyde en Cambodia mon amour. Op 20 oktober ontvangt hij de toneelprijs, waaraan 15.000 gulden is verbonden, in Paradiso in Amsterdam. Een aanmoedigingsprijs gaat naar Daphne de Bruin voor haar produktie Chez Salomé. De jury bestond uit Marlies Heuer, Marijn van der Jagt en Wijnand Stomp.