Universiteitsraad krijgt functies terug

LEIDEN, 12 JULI. De Leidse universiteitsraad krijgt zo spoedig mogelijk al zijn bevoegdheden terug, nu de bestuurlijke verhoudingen binnen de universiteit zijn genormaliseerd. Dat heeft het ministerie van onderwijs vandaag bekendgemaakt. De bevoegdheden van de universiteitsraad werden vorig jaar tijdelijk beperkt door staatssecretaris Cohen van onderwijs na een vertrouwensbreuk tussen het college van bestuur en de raad. Het college van bestuur hoeft op zijn beurt geen verantwoording meer af te leggen aan een raad van toezicht die door Cohen was ingesteld. Cohen benoemde in juli 1994 drs. L.E.H. Vredevoogd tijdelijk als voorzitter van het college van bestuur van de RUL. Vredevoogd is per 1 april 1995 definitief benoemd tot voorzitter.