Schietschijven

Gevraagd: schietschijven voor Bosnië.

Condities: u gaat ongewapend, want u opereert vanuit een positie van zwakte. Het rijk betaalt het retourtje. Defensie bepaalt de vertrekdatum. De terugkeerdatum ligt niet vast in verband met het risico van gijzeling, de toestemming van krijgsheren voor het ophalen van het stoffelijk overschot en het tekort aan lijkzakken door diefstallen van gewapende bendes.

Doel: u dient de wereldvrede en bent een levend schild voor de plaatselijke bevolking. Barmhartigheid is een taak van de krijgsmacht. Defensie doet hiermede een handreiking aan de wereldoecumene, speelt in op de secularisatie, concurreert met Artsen Zonder Grenzen en participeert in de gelden voor ontwikkelingshulp.

    • A. Hoogendoorn Lochem