Regime gevangen atoomspion Israel Israel verzacht

TEL AVIV, 12 JULI. Een Israelische rechtbank heeft gisteren het harde regime waaronder de atoomspion Mordechai Vanunu al negen jaar in strikte afzondering in de gevangenis in Ashkelon wordt vastgehouden, verzacht. De rechtbank besloot hem in de gelegenheid te stellen twee maal per maand een telefoongesprek te voeren. Deze gesprekken zullen echter worden afgeluisterd en zonodig worden afgebroken.

Ook zal Mordechai Vanunu familieleden, die hem een keer per week mogen bezoeken, niet meer achter een ijzeren hek hoeven te ontvangen. Daarnaast krijgt hij de beschikking over een computer. De rechtbank zal over enkele maanden beslissen of Vanunu's strikte isolement kan worden verlicht.

In 1986 werd Vanunu na onthullingen over Israels atoomprogramma aan een Engelse krant wegens verraad tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Tijdens de rechtszaak slaagde hij er in door zijn handpalm, met daarop een geschreven boodschap, tegen het raam van de gevangenisauto aan te drukken aan de pers mee te delen dat hij in Rome was ontvoerd. Volgens buitenlandse bronnen werd hij door de Mossad, de Israelische geheime dienst, per vrachtschip naar Israel vervoerd.

Vanunu, die als technicus werkzaam was bij de atoomreactor in Dimonah, brengt zijn lange dagen in de cel in volledige afzondering omdat hij nog steeds over “gevoelige informatie” zou beschikken. Ondanks veiligheidsmaatregelen slaagde Vanunu er gisteren in, voordat hij naar de rechtszaal werd geëscorteerd door bewapende politieagenten, naar de wachtende pers “Ik zal vechten” te schreeuwen. Mordechai Vanunu zegt dat hij om een atoom-holocaust te voorkomen indertijd de geheimen over de atoomreactor in Dimonah heeft prijsgegeven.