Privatisering Franse telecom op lange baan

PARIJS, 12 JULI. De Franse regering schuift de bij het personeel omstreden privatisering van France Télécom (153.000 werknemers) op de lange baan. Topman Marcel Roulet, de gangmaker van het project, zal worden vervangen, zo is vanmorgen uit Franse regeringsbron vernomen. De werknemers gingen in mei nog massaal de straat op om de net gekozen president Chirac te waarschuwen. Zij zijn bang hun baan te verliezen als hun bedrijf (deels) in particuliere handen komt. Het uitstel betekent geen afstel, maar hoelang het uitstel duurt is niet bekendgemaakt. De verantwoordelijke minister Francois Fillion wil eerst “overleggen” met de werknemers over de bedrijfsstrategie die France Télécom beter moet voorbereiden op de vrijmaking van de Europese telecom-markt in 1998, zo zeiden de zegslieden. De plannen gaan terug tot de vorige regering-Balladur, die France Télécom wilde omvormen tot een naamloze vennootschap om die daarna deels te privatiseren. De werknemers zouden de ambtenarenstatus, die hen een baan voor het leven garandeert, behouden. Minister Fillon meent dat de plannen “onvoldoende zijn uitgelegd” aan de werknemers. De vervangen topman Roulet dringt al jaren aan op privatisering omdat het bedrijf anders vette orders zal missen.