Ontwerptekst: 'alle hulpbronnen inzetten'; V-raad wil Srebrenica als 'veilig gebied' behouden

NEW YORK, 12 JULI. De Veiligheidsraad van de VN zal zich vandaag uitspreken over een ontwerp-resolutie waarin de “onmiddellijke” terugtrekking van de Bosnische Serviërs uit Srebrenica wordt geëist en waarin secretaris-generaal Boutros-Ghali wordt gevraagd “alle beschikbare hulpbronnen” te gebruiken om de status van Srebrenica als 'veilig gebied' te herstellen.

Verontwaardiging en woede overheersten vannacht onder VN-diplomaten over de bezetting van Srebrenica door de Bosnische Serviërs. In de tekst van de ontwerp-resolutie wordt dat onder meer tot uitdrukking gebracht in de formulering 'alle beschikbare hulpbronnen' in plaats van het clichématige 'alle noodzakelijke middelen' van eerdere resoluties. De inhoudelijke elementen van de resolutie waren 's middags tijdens de consultaties al aanwezig, maar de precieze formulering ervan en de terugkoppeling naar de diverse hoofdsteden liet daarna lang op zich wachten.

In Washington was er gisteren kritiek op de VN-operatie uit de mond van de Republikeinse senator Robert Dole. Hij noemde de toestand “rampzalig” en zei dat de Serviërs de enigen waren voor wie Srebrenica een veilige zone is. Dole pleitte voor opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië en terugtrekking van de VN-strijdkrachten.

Minister van defensie William Perry had eveneens zijn twijfels over de VN-missie in het voormalige Joegoslavië. Hij noemde de Servische actie tegen de Nederlandse blauwhelmen “schandalig”. Minister van buitenlandse zaken Warren Christopher wil echter van geen terugtrekken weten. De VN-operatie is, hoe gebrekkig ook, “nog steeds het beste van alle alternatieven”. Christopher sprak zijn vertrouwen uit in de 'snelle reactiemacht' (RRF).

Over wat er nu verder moet gebeuren zijn de meningen verdeeld. Men is in New York duidelijk geschrokken van het Servische offensief. De toestand is zo onduidelijk dat de vraag wat er na het aannemen van de huidige resolutie moet gebeuren nog onbeantwoord bleef. “We naderen een apotheose”, zegt een Amerikaanse diplomaat. Het is echter niet duidelijk wat die dan inhoudt. “Er is wel gespeculeerd over terugtrekking”, aldus de Amerikaan, maar hij voegde er met nadruk aan toe dat “nog geen van de grote landen heeft gezegd dat ze dat daadwerkelijk overwegen.”

Veel vertrouwen in de RRF is er niet aan Amerikaanse zijde. Het is nog onduidelijk of het mandaat daarvan veel ruimer zal zijn dan dat van UNPROFOR. Als dat wel het geval zal zijn, zou UNPROFOR gevaar lopen, omdat de Serviërs er niet voor terugdeinzen honderden blauwhelmen in gijzeling te nemen. “Een RRF kan alleen maar effectief zijn als ze krachtdadig mag optreden”, aldus de Amerikaanse diplomaat. “Dat is echter ook gevaarlijk en daar ligt een groot dilemma.”

    • Lucas Ligtenberg